רכש והתקשרויות

מצאנו 11 מכרזים
הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותי השגחה ופיקוח כשרות הלכתי במתקני האגודה למען החייל ע"ר
תאריך פרסום 11/07/2024
מועד אחרון להגשת הצעה 01/08/2024
תאריך אחרון לשאלות הבהרה 18/07/2024
פעיל

האגודה למען החייל מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי השגחה ופיקוח כשרות הלכתי במתקני האגודה כמפורט בהזמנה זו על נספחיה

הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותי השגחה ופיקוח כשרות הלכתי במתקני האגודה למען החייל

טופס הרשמה למכרז
נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותי השגחה ופיקוח כשרות הלכתי במתקני האגודה למען החייל ע"ר
יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

  הסכם התקשרות

  הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי הסעדה (לבנון רענון) באירועי שטח- האגודה למען החייל
  תאריך פרסום 10/07/2024
  מועד אחרון להגשת הצעה 01/08/2024
  תאריך אחרון לשאלות הבהרה 18/07/2024
  פעיל

  האגודה למען החייל מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי הסעדה (לבנות רענון)באירועי שטח עבור חיילי צה"ל והכל כמפורט בהזמנה זו על נספחיה, לרבות אפיון השירותים וההסכם

  הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי הסעדה (לבנון רענון) באירועי שטח- האגודה למען החייל

  טופס הרשמה למכרז
  נושא המכרז: הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי הסעדה (לבנון רענון) באירועי שטח- האגודה למען החייל
  יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

   הסכם התקשרות

   נספח א'2  -נספח כשרות

   הזמנה להציע הצעות מחיר לשכירות מכונות צילום, סריקה, פקסימליה והדפסה ולמתן שירותי הפעלה ותחזוקה
   תאריך פרסום 02/07/2024
   מועד אחרון להגשת הצעה 30/07/2024
   תאריך אחרון לשאלות הבהרה 15/07/2024
   פעיל

   האגודה למען החייל (ע"ר) , המחזיקה ומפעילה בית החייל ברחבי הארץ  מזמינה בזאת הצעות מחיר לשכירות של מכונות צילום, סריקה, פקסימיליה והפקת מסמכים וכן למתן שירותי הפעלה ותחזוקה בגינן, במתקני האגודה, והכל בהתאם למפורט בהזמנה זו, על נספחיה.

   בקשה להצעות מחיר להשכרת מדפסות האגודה למען החייל

   טופס הרשמה למכרז
   נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר לשכירות מכונות צילום, סריקה, פקסימליה והדפסה ולמתן שירותי הפעלה ותחזוקה
   יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

    הסכם התקשרות – השכרת מכונות צילום

    נספח ביטוח השכרת מכונות

    קובץ למענה הבהרות -להציע הצעות עבור שכירות של מכונות צילום ומדפסות

    קובץ מענה למציעים – הזמנה להציע הצעות עבור שכירות של מכונות צילום ומדפסות- 22.7.24

    הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקת תווים דיגיטליים עבור מוצרי חשמל "קטנים" לחיילים בודדים
    תאריך פרסום 25/06/2024
    מועד אחרון להגשת הצעה 11/08/2024
    תאריך אחרון לשאלות הבהרה 11/07/2024
    פעיל

    האגודה למען החייל (ע"ר) מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקת תווים דיגיטליים, לרכישת מוצרי חשמל ושליחתם לחיילים בודדים, ממציעים העומדים בכל התנאים והדרישות  ואשר ביכולתם לתת מענה לכל צרכיה ודרישותיה של האגודה לשביעות רצונה המלאה והכל כמפורט בהזמנה זו על נספחיה.

    הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקת תווים דיגיטליים עבור מוצרי חשמל "קטנים" לחיילים בודדים
    טופס הרשמה למכרז
    נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקת תווים דיגיטליים עבור מוצרי חשמל "קטנים" לחיילים בודדים
    יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

     הסכם התקשרות לאספקת תווים דיגיטליים עבר מוצרי חשמל לחיילים

     טופס הרשמה למכרז
     נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקת תווים דיגיטליים עבור מוצרי חשמל "קטנים" לחיילים בודדים
     יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

      מענה לשאלות הבהרה הליך שוברים דיגיטליים -26.6.24

      מועד דחיית הצעות – הזמנה להציע הצעות עבור רכישת תווים דיגיטליים

      הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקה, להובלה ולהרכבה של ריהוט - האגודה למען החייל
      תאריך פרסום 19/05/2024
      מועד אחרון להגשת הצעה 01/07/2024
      תאריך אחרון לשאלות הבהרה 20/06/2024
      פעיל

      האגודה למען החייל מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקתם והובלתם (כולל הרכבתם) של מוצרי ריהוט לטובת תכנית "קופת הידידות",  וכן לטובת רכישות שוטפות של האגודה.

      מסמכי הזמנה והסכם להציע הצעות ממחיר לאספקה הובלה והרכבה של ריהוט -קרן הסיוע 2024 – האגודה למען החייל

      טופס הרשמה למכרז
      נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקה, להובלה ולהרכבה של ריהוט - האגודה למען החייל
      יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

       מפרט מוצרי ריהוט קרן הסיוע 2024

       מענה לשאלות הבהרה הליך ריהוט קרן הסיוע

       הבהרות למציעים -דחיית מועד הגשת הצעות מיום 6.6.2024

       הודעה אודות מועד הגשה חדשה ומפרטים מעודכנים – מיום 10.6.2024

       מענה לשאלות הבהרה מיום 20.6.24

       הודעת דחיית מועד הגשה – הזמנה להציע הצעות עבור הובלה הרכבה והתקנת ריהוט -25.6.24

       קול קורא להגשת הצעות למתן שירותי סלולאר ללא עלות לחיילי חובה
       תאריך פרסום 09/05/2024
       מועד אחרון להגשת הצעה
       תאריך אחרון לשאלות הבהרה 31/05/2024
       פעיל
       קול קורא להגשת הצעות למתן שירותי סלולאר ללא עלות לחיילי חובה
       קול קורא להגשת הצעות מחיר לשכירת מתחם משרדים בבית החייל ברחוב וייצמן 60 תל-אביב
       תאריך פרסום 06/05/2024
       מועד אחרון להגשת הצעה 31/05/2024
       תאריך אחרון לשאלות הבהרה
       לא פעיל

       האגודה למען החייל ע.ר (להלן: "האגודה"), פונה בהזמנה לקבלת הצעות משוכרים אשר יהיו מעוניינים לשכור מתחם משרדים בבית החייל בתל-אביב.

       קול קורא לשימוש במתם בית החייל תל אביב

       הזמנה להציע הצעות להקמת אתר אונליין כוורת
       תאריך פרסום 11/03/2024
       מועד אחרון להגשת הצעה 26/03/2024
       תאריך אחרון לשאלות הבהרה 26/03/2024
       פעיל

       כוורת מזמינה בזאת הצעות מחיר להקמת אתר אונליין כמפורט בהזמנה זו על נספחיה, ממציעים העומדים בכל התנאים והדרישות המופעים במסמכי הזמנה זו, ואשר ביכולתם לתת מענה לכל צרכי האגודה ודרישותיה לשביעות רצונה המלאה

       מסמך RFP להקמת אתר אונליין

       להורדת קובץ אקסל קובץ מענה לRFP יש ללחוץ כאן: RFP כוורת – קובץ מענה

       הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי שמירה ואבטחה במתקני האגודה למען החייל
       תאריך פרסום 13/02/2024
       מועד אחרון להגשת הצעה 26/03/2024
       תאריך אחרון לשאלות הבהרה 12/03/2024
       לא פעיל

       האגודה למען החייל  מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי שמירה ואבטחה במתקנים השונים של האגודה למען החייל כמפורט בהזמנה זו על נספחיה, ממציעים העומדים בכל התנאים והדרישות המופעים במסמכי הזמנה זו, ואשר ביכולתם לתת מענה לכל צרכי האגודה ודרישותיה לשביעות רצונה המלאה.

       מסמכי הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי שמירה ואבטחה במתקני האגודה למען החייל

       טופס הרשמה למכרז
       נושא המכרז: הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי שמירה ואבטחה במתקני האגודה למען החייל
       יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

        הסכם התקשרות למתן שירותי שמירה ואבטחה

        טופס הרשמה למכרז
        נושא המכרז: הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי שמירה ואבטחה במתקני האגודה למען החייל
        יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

         להורדת הקובץ לחצו כאן: נספח ג'2- פירוט שעות שירותי אבטחה

         טופס הרשמה למכרז
         נושא המכרז: הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי שמירה ואבטחה במתקני האגודה למען החייל
         יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

          להורדת הקובץ לחצו כאן: נספח ג'1 -חישוב הצעה כספית

          טופס הרשמה למכרז
          נושא המכרז: הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי שמירה ואבטחה במתקני האגודה למען החייל
          יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

           הודעת על דחיית מועד הגשת הצעות- הליך שמירה ואבטחה במתקני האגודה למען החייל

           קובץ הבהרות למציעים – הליך שמירה ואבטחה במתקני בית החייל

           תצהיר אי תיאום בהליך תחרותי

           רשימת חדרי אוכל במתקנים

           הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותי הפעלת בריכות, שירותי הצלה והפעלת חדרי כושר בכפרי הנופש של האגודה למען החייל
           תאריך פרסום 14/01/2024
           מועד אחרון להגשת הצעה 12/02/2024
           תאריך אחרון לשאלות הבהרה 31/01/2024
           לא פעיל

           האגודה למען החייל מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי הפעלת  בריכות, שירותי הצלה והפעלת חדרי כושר בכפרי הנופש של האגודה  כמפורט בהזמנה זו על נספחיה, ממציעים העומדים בכל התנאים והדרישות המופעים במסמכי הזמנה זו, ואשר ביכולתם לתת מענה לכל צרכי האגודה ודרישותיה לשביעות רצונה המלאה.

           הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותי הפעלת  בריכות, שירותי הצלה והפעלת חדרי כושר בכפרי הנופש של האגודה למען החייל

           טופס הרשמה למכרז
           נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותי הפעלת בריכות, שירותי הצלה והפעלת חדרי כושר בכפרי הנופש של האגודה למען החייל
           יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

            הסכם התקשרות- שירות הפעלת בריכה הצלה וחדרי כושר.

             

            טופס הרשמה למכרז
            נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותי הפעלת בריכות, שירותי הצלה והפעלת חדרי כושר בכפרי הנופש של האגודה למען החייל
            יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

             הודעה למציעים – דחיית מועד הגשת הבהרות בהליך- שירותי הפעלת בריכות, שירותי הצלה והפעלת חדרי כושר

             טופס הרשמה למכרז
             נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותי הפעלת בריכות, שירותי הצלה והפעלת חדרי כושר בכפרי הנופש של האגודה למען החייל
             יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

              הודעת דחיית מועד הגשה – הפעלת בריכה שירותי הצלה וחדרי כושר

              טופס הרשמה למכרז
              נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותי הפעלת בריכות, שירותי הצלה והפעלת חדרי כושר בכפרי הנופש של האגודה למען החייל
              יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

               קובץ הבהרות למציעים – הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותי הפעלת בריכות,שירותי הצלה והפעלת חדרי כושר

               טופס הרשמה למכרז
               נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותי הפעלת בריכות, שירותי הצלה והפעלת חדרי כושר בכפרי הנופש של האגודה למען החייל
               יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

                הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקת גז בצובר תת קרקעי במתקני האגודה למען החייל
                תאריך פרסום 14/01/2024
                מועד אחרון להגשת הצעה 06/02/2024
                תאריך אחרון לשאלות הבהרה 25/01/2024
                לא פעיל

                האגודה למען החייל  מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקת גז בצוברים תת קרקעיים המצויים במתקני האגודה הבאים: כפר הנופש אשקלון, כפר הנופש אולגה, בית החייל קריית שמונה ובית השריון בתל אביב כמפורט בהזמנה זו, על נספחיה, לרבות בהסכם המצורףלהזמנה זו על נספחיו.

                הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקת גז בצובר תת קרקעי במתקני האגודה למען החייל

                טופס הרשמה למכרז
                נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקת גז בצובר תת קרקעי במתקני האגודה למען החייל
                יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

                 הסכם התקשרות אספקת גז בצובר גז

                 טופס הרשמה למכרז
                 נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקת גז בצובר תת קרקעי במתקני האגודה למען החייל
                 יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

                  דוחות בדיקה -קרית שמונה בית השריון ואולגה

                  טופס הרשמה למכרז
                  נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקת גז בצובר תת קרקעי במתקני האגודה למען החייל
                  יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

                   תשובות לשאלות הבהרה לאספקת גז

                   טופס הרשמה למכרז
                   נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקת גז בצובר תת קרקעי במתקני האגודה למען החייל
                   יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

                    להורדת הקובץ לחצו כאן: כמות צריכת גז במתקנים

                    טופס הרשמה למכרז
                    נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקת גז בצובר תת קרקעי במתקני האגודה למען החייל
                    יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך: