רכש והתקשרויות

מצאנו 4 מכרזים
הזמנה להצעות מחיר לשיפוץ מתחמי אירוח בכפר הנופש אולגה
תאריך פרסום 21/09/2023
מועד אחרון להגשת הצעה 25/10/2023
תאריך אחרון לשאלות הבהרה 18/10/2023
פעיל

האגודה למען החייל מזמינה בזאת הצעות מחיר לשיפוץ המתחמים הבאים בכפר הנופש לחיילים בגבעת אולגה ממציעים העומדים בכל התנאים והדרישות כמפורט במסמכי הזמנה זו, ואשר ביכולתם לתת מענה לכל צרכי האגודה ודרישותיה לשביעות רצונה המלאה.

מסמכי הזמנה לשיפוץ מתחמי אירוח בכפר הנופש אולגה – האגודה למען החייל

טופס הרשמה למכרז
נושא המכרז: הזמנה להצעות מחיר לשיפוץ מתחמי אירוח בכפר הנופש אולגה
יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

  הסכם התקשרות

  טופס הרשמה למכרז
  נושא המכרז: הזמנה להצעות מחיר לשיפוץ מתחמי אירוח בכפר הנופש אולגה
  יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

   הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות -הליך שיפוץ מתחמי אולגה 19.10.23

   הליך שיפוץ מתחמי אולגה אגודה למען החייל – הודעה ביטול הליך

   הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי ניקיון במתקני האגודה למען החייל
   תאריך פרסום 29/08/2023
   מועד אחרון להגשת הצעה 12/10/2023
   תאריך אחרון לשאלות הבהרה 21/09/2023
   פעיל

   האגודה למען החייל מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי ניקיון במתקנים השונים של האגודה למען החייל כמפורט בהזמנה זו על נספחיה, ממציעים העומדים בכל התנאים והדרישות המופעים במסמכי הזמנה זו.

   הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי ניקיון

   טופס הרשמה למכרז
   נושא המכרז: הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי ניקיון במתקני האגודה למען החייל
   יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

    הסכם התקשרות שירותי ניקיון

    טופס הרשמה למכרז
    נושא המכרז: הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי ניקיון במתקני האגודה למען החייל
    יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

     פרוטוקול סיכום מפגש מציעים מיום 11.9.2023

     הודעת דחייה הליך שירותי ניקיון 8.10.23

     הודית דחיית מועד הגשה בהליך שירותי ניקיון למתקני האגודה מיום 17.10.23

     מענה לשאלות הבהרה למציעים הליך ניקיון מיום 26.10.23

     קובץ הבהרות 2- מענה למציעים הליך שירותי ניקיון במתקני האגודה -1.11.2023

     הזמנה להציע הצעות מחיר לייצור והתקנת שילוט במתקני האגודה ובסיסי צה"ל ברחבי הארץ
     תאריך פרסום 20/08/2023
     מועד אחרון להגשת הצעה 19/09/2023
     תאריך אחרון לשאלות הבהרה 28/08/2023
     פעיל

     האגודה למען החייל  מזמינה בזאת הצעות מחיר לייצור והתקנת שילוט באיכות מעולה, בהתאם למפרט המוצרים, עבור מתקני האגודה ובבסיסי צה"ל ברחבי הארץ .

     הליך הצעות מחיר ייצור והתקנת שילוט -האגודה למען החייל

     טופס הרשמה למכרז
     נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר לייצור והתקנת שילוט במתקני האגודה ובסיסי צה"ל ברחבי הארץ
     יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

      הסכם התקשרות הליך שילוט

      טופס הרשמה למכרז
      נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר לייצור והתקנת שילוט במתקני האגודה ובסיסי צה"ל ברחבי הארץ
      יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

       מענה לשאלות הבהרה הליך שילוט

       מועד דחיית הצעות והבהרות למציעים- 4.9.2023

       הבהרות למציעים ודחיית מועד הגשת הצעות מיום 11.9.2023

       ענה לשאלות הבהרה הליך שילוט מיום  12.9.23

       מענה לשאלות הבהרה מיום 13.9.23

       הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקת גז בצובר במתקני האגודה למען החייל
       תאריך פרסום 20/08/2023
       מועד אחרון להגשת הצעה 21/09/2023
       תאריך אחרון לשאלות הבהרה 12/09/2023
       פעיל

       האגודה למען החייל (ע"ר) מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקת גז בצוברים תת קרקעיים המצויים במתקני האגודה הבאים: כפר הנופש אשקלון, כפר הנופש אולגה, בית החייל קריית שמונה ובית השריון בתל אביב כמפורט בהזמנה זו, על נספחיה, לרבות בהסכם  ונספחיו

       הזמנה להציע הצעות אספקת גז בצובר תת קרקעי

       טופס הרשמה למכרז
       נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקת גז בצובר במתקני האגודה למען החייל
       יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

        הסכם התקשרות

        טופס הרשמה למכרז
        נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקת גז בצובר במתקני האגודה למען החייל
        יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

         מענה לשאלות הבהרה למציעים

         נספח 2- טופס ההצעה – מעודכן

         דחיית מועד הגשה הבהרות למציעים 13.9.23