רכש והתקשרויות

מצאנו 5 מכרזים
הזמנה להציע הצעות להקמת אתר אונליין כוורת
תאריך פרסום 11/03/2024
מועד אחרון להגשת הצעה 26/03/2024
תאריך אחרון לשאלות הבהרה 26/03/2024
פעיל

כוורת מזמינה בזאת הצעות מחיר להקמת אתר אונליין כמפורט בהזמנה זו על נספחיה, ממציעים העומדים בכל התנאים והדרישות המופעים במסמכי הזמנה זו, ואשר ביכולתם לתת מענה לכל צרכי האגודה ודרישותיה לשביעות רצונה המלאה

מסמך RFP להקמת אתר אונליין

להורדת קובץ אקסל קובץ מענה לRFP יש ללחוץ כאן: RFP כוורת – קובץ מענה

הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי שמירה ואבטחה במתקני האגודה למען החייל
תאריך פרסום 13/02/2024
מועד אחרון להגשת הצעה 26/03/2024
תאריך אחרון לשאלות הבהרה 12/03/2024
פעיל

האגודה למען החייל  מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי שמירה ואבטחה במתקנים השונים של האגודה למען החייל כמפורט בהזמנה זו על נספחיה, ממציעים העומדים בכל התנאים והדרישות המופעים במסמכי הזמנה זו, ואשר ביכולתם לתת מענה לכל צרכי האגודה ודרישותיה לשביעות רצונה המלאה.

מסמכי הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי שמירה ואבטחה במתקני האגודה למען החייל

טופס הרשמה למכרז
נושא המכרז: הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי שמירה ואבטחה במתקני האגודה למען החייל
יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

  הסכם התקשרות למתן שירותי שמירה ואבטחה

  טופס הרשמה למכרז
  נושא המכרז: הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי שמירה ואבטחה במתקני האגודה למען החייל
  יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

   להורדת הקובץ לחצו כאן: נספח ג'2- פירוט שעות שירותי אבטחה

   טופס הרשמה למכרז
   נושא המכרז: הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי שמירה ואבטחה במתקני האגודה למען החייל
   יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

    להורדת הקובץ לחצו כאן: נספח ג'1 -חישוב הצעה כספית

    טופס הרשמה למכרז
    נושא המכרז: הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי שמירה ואבטחה במתקני האגודה למען החייל
    יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

     הודעת על דחיית מועד הגשת הצעות- הליך שמירה ואבטחה במתקני האגודה למען החייל

     קובץ הבהרות למציעים – הליך שמירה ואבטחה במתקני בית החייל

     תצהיר אי תיאום בהליך תחרותי

     רשימת חדרי אוכל במתקנים

     הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותי הפעלת בריכות, שירותי הצלה והפעלת חדרי כושר בכפרי הנופש של האגודה למען החייל
     תאריך פרסום 14/01/2024
     מועד אחרון להגשת הצעה 12/02/2024
     תאריך אחרון לשאלות הבהרה 31/01/2024
     פעיל

     האגודה למען החייל מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי הפעלת  בריכות, שירותי הצלה והפעלת חדרי כושר בכפרי הנופש של האגודה  כמפורט בהזמנה זו על נספחיה, ממציעים העומדים בכל התנאים והדרישות המופעים במסמכי הזמנה זו, ואשר ביכולתם לתת מענה לכל צרכי האגודה ודרישותיה לשביעות רצונה המלאה.

     הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותי הפעלת  בריכות, שירותי הצלה והפעלת חדרי כושר בכפרי הנופש של האגודה למען החייל

     טופס הרשמה למכרז
     נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותי הפעלת בריכות, שירותי הצלה והפעלת חדרי כושר בכפרי הנופש של האגודה למען החייל
     יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

      הסכם התקשרות- שירות הפעלת בריכה הצלה וחדרי כושר.

       

      טופס הרשמה למכרז
      נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותי הפעלת בריכות, שירותי הצלה והפעלת חדרי כושר בכפרי הנופש של האגודה למען החייל
      יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

       הודעה למציעים – דחיית מועד הגשת הבהרות בהליך- שירותי הפעלת בריכות, שירותי הצלה והפעלת חדרי כושר

       טופס הרשמה למכרז
       נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותי הפעלת בריכות, שירותי הצלה והפעלת חדרי כושר בכפרי הנופש של האגודה למען החייל
       יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

        הודעת דחיית מועד הגשה – הפעלת בריכה שירותי הצלה וחדרי כושר

        טופס הרשמה למכרז
        נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותי הפעלת בריכות, שירותי הצלה והפעלת חדרי כושר בכפרי הנופש של האגודה למען החייל
        יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

         קובץ הבהרות למציעים – הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותי הפעלת בריכות,שירותי הצלה והפעלת חדרי כושר

         טופס הרשמה למכרז
         נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותי הפעלת בריכות, שירותי הצלה והפעלת חדרי כושר בכפרי הנופש של האגודה למען החייל
         יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

          הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקת גז בצובר תת קרקעי במתקני האגודה למען החייל
          תאריך פרסום 14/01/2024
          מועד אחרון להגשת הצעה 06/02/2024
          תאריך אחרון לשאלות הבהרה 25/01/2024
          פעיל

          האגודה למען החייל  מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקת גז בצוברים תת קרקעיים המצויים במתקני האגודה הבאים: כפר הנופש אשקלון, כפר הנופש אולגה, בית החייל קריית שמונה ובית השריון בתל אביב כמפורט בהזמנה זו, על נספחיה, לרבות בהסכם המצורףלהזמנה זו על נספחיו.

          הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקת גז בצובר תת קרקעי במתקני האגודה למען החייל

          טופס הרשמה למכרז
          נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקת גז בצובר תת קרקעי במתקני האגודה למען החייל
          יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

           הסכם התקשרות אספקת גז בצובר גז

           טופס הרשמה למכרז
           נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקת גז בצובר תת קרקעי במתקני האגודה למען החייל
           יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

            דוחות בדיקה -קרית שמונה בית השריון ואולגה

            טופס הרשמה למכרז
            נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקת גז בצובר תת קרקעי במתקני האגודה למען החייל
            יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

             תשובות לשאלות הבהרה לאספקת גז

             טופס הרשמה למכרז
             נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקת גז בצובר תת קרקעי במתקני האגודה למען החייל
             יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

              להורדת הקובץ לחצו כאן: כמות צריכת גז במתקנים

              טופס הרשמה למכרז
              נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקת גז בצובר תת קרקעי במתקני האגודה למען החייל
              יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

               הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברחוב בנימין מטודלה מס' 25 בירושלים
               תאריך פרסום 21/12/2023
               מועד אחרון להגשת הצעה 04/01/2024
               תאריך אחרון לשאלות הבהרה 31/12/2023
               פעיל

               האגודה למען החייל ע.ר. 580004307 (להלן: "המוכרת") מזמינה בזאת להגיש הצעות מחיר לרכישת הנכס שלהלן:

               דירת מגורים הנמצאת ברח' בנימין מטודלה מס' 25 בירושלים, והידועה כתת חלקה 8, חלקה 169 בגוש 30025 (להלן: "הנכס").

               מודגש כי כל המסמכים צריכים להיות חתומים ע"י המציע לאישור שהוא קרא ומסכים לאמור בהם.

               הזמנה להציע הצעות מכירת דירה מטודלה ירושלים – אגודה למען החייל

               טופס הרשמה למכרז
               נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברחוב בנימין מטודלה מס' 25 בירושלים
               יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

                הסכם מכר דירה מטודלה ירושלים

                טופס הרשמה למכרז
                נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברחוב בנימין מטודלה מס' 25 בירושלים
                יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

                 דף הוראות למילוי ההצעה לרכישת דירה

                 טופס הרשמה למכרז
                 נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברחוב בנימין מטודלה מס' 25 בירושלים
                 יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

                  ייפוי כח למחיקת הערת אזהרה

                  טופס הרשמה למכרז
                  נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברחוב בנימין מטודלה מס' 25 בירושלים
                  יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

                   הבהרה חשובה למציעים- מכירת דירה בירושלים שינוי שעות ביקור

                   טופס הרשמה למכרז
                   נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברחוב בנימין מטודלה מס' 25 בירושלים
                   יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

                    הודעת דחיית מועד הגשת הצעות – מכירת דירה בירושלים

                    טופס הרשמה למכרז
                    נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברחוב בנימין מטודלה מס' 25 בירושלים
                    יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך:

                     מועד נוסף לסיור בנכס- מכירת דירה בירושלים

                     טופס הרשמה למכרז
                     נושא המכרז: הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברחוב בנימין מטודלה מס' 25 בירושלים
                     יש למלא את הטופס הבא לפני הורדת המסמך: