בית החייל ראשון לציון – סוף 2024

חזרה
בית חייל חדש המתוכנן ומותאם לצרכים ולמדיניות הנוכחית - חדר לכל חייל.<br />
עלות ההקמה- 68,000,000 ₪.<br />
סה"כ 56 דירות (של 4 חדרים), 4 חיילים בכל דירה, סה"כ 222 חיילים.<br />
הקרקע בתרומה של עיריית ראשון לציון.<br />
הפרויקט מבוצע ע"י החברה הכלכלית ראשון לציון.<br />
את הקמת הפרויקט יממנו הגופים 'יחד למען החייל', ארגון ידידי צה"ל בארה"ב (FIDF) ו"הקרן לידידות"<br />
מועד סיום מתוכנן: סוף 2024
בית חייל חדש המתוכנן ומותאם לצרכים ולמדיניות הנוכחית - חדר לכל חייל.
עלות ההקמה- 68,000,000 ₪.
סה"כ 56 דירות (של 4 חדרים), 4 חיילים בכל דירה, סה"כ 222 חיילים.
הקרקע בתרומה של עיריית ראשון לציון.
הפרויקט מבוצע ע"י החברה הכלכלית ראשון לציון.
את הקמת הפרויקט יממנו הגופים 'יחד למען החייל', ארגון ידידי צה"ל בארה"ב (FIDF) ו"הקרן לידידות"
מועד סיום מתוכנן: סוף 2024