בית החייל ראשון לציון -בהקמה

חזרה
בית חייל חדש המתוכנן ומותאם לצרכים ולמדיניות הנוכחית של צה"ל - חדר לכל חייל.<br />
56 דירות בנות 4 חדרים, 4 חיילים בכל דירה, סה"כ 222 חיילים.<br />
הקרקע בתרומה של עיריית ראשון לציון.<br />
הפרויקט מבוצע ע"י החברה הכלכלית ראשון לציון.<br />
מימון האגודה למען החייל, ארגון ידידי צה"ל בארה"ב (FIDF) ו"הקרן לידידות"<br />
בית חייל חדש המתוכנן ומותאם לצרכים ולמדיניות הנוכחית של צה"ל - חדר לכל חייל.
56 דירות בנות 4 חדרים, 4 חיילים בכל דירה, סה"כ 222 חיילים.
הקרקע בתרומה של עיריית ראשון לציון.
הפרויקט מבוצע ע"י החברה הכלכלית ראשון לציון.
מימון האגודה למען החייל, ארגון ידידי צה"ל בארה"ב (FIDF) ו"הקרן לידידות"