אמץ חטיבה

חזרה
_IOR7867

תכנית במסגרתה מאמצים התורמים חטיבה לוחמת בצה"ל.

האימוץ כולל תרומה למגוון צרכי הרווחה של החטיבה, כגון: שבועות לכידות, טיסות בודדים מהחטיבה, תווי מג"ד ומענקים לחיילי החטיבה

וכן קופת מח"ט לטובת צרכי הרווחה החטיבתיים.

תורמים מרכזיים ארגון ידידי צה"ל בארה"ב ה-FIDF