מרכז השמה ארצי לתעסוקה לחיילי צה"ל

פרטי מרכזי ההשמה
חיילים רבים בשרות חובה בצה"ל הנמצאים במצב כלכלי קשה נאלצים לפרנס את עצמם או את בני משפחותיהם תוך כדי השירות הצבאי.
צה"ל מאפשר ומאשר לאותם חיילים לעסוק בעבודות פרטיות במגזר האזרחי בעת חופשתם, (חופשה מיוחדת, או חופשת שבוע/שבוע או בשעות אחה"צ/הערב לאחר גמר תפקיד או כל חופשה אחרת).
על מנת להקל ולסייע לחיילים במציאת עבודה 'יחד למען החייל', בשיתוף עם אכ"א פרט מפעילים "מרכז השמה ארצי" – לשכת עבודה והשמה לחיילים/ות בשירות חובה.

מרכז ההשמה של 'יחד למען החייל' מסייע לחיילים רבים במימוש היתר העבודה ומאתר עבורם מקומות תעסוקה, תוך התחשבות בצרכיהם הייחודיים ובמגבלות שירותם הצבאי, מיקום העבודה ותקופת ההעסקה האפשרית.

לשם כך מחזיק מרכז ההשמה מאגר ארצי של מעסיקים מתאימים אשר חתמו מראש על הסכם ההתקשרות בין מרכז ההשמה למעסיקים, ואשר מוכנים להעסיק את החיילים בהתאם למגבלות הזמן ולאפשרויות התעסוקה המותאמות להם.

במרכז ההשמה מקיימים קשר עם משקיות הת"ש, אשר כולל סיוע והדרכה בתהליכי ההשמה, על פי צורך, ועוסקים בפעילות שוטפת לשם הטמעת הנושא בקרב מערך הת"ש בצה"ל והסבר פרטני לחיילים הפונים למרכז ההשמה.

כיצד פועל תהליך השמת החייל לעבודה?
לאחר שמפקד היחידה מאשר לחייל לעסוק בעבודה פרטית שלא בשעת פעילות הצבא, מש"קית הת"ש שולחת את הטופס בחתימתה למרכז ההשמה:
היתר עבודה פרטית – לחייל/ת בשרות חובה באמצעות יחד למען החייל
יש לדאוג שכל הפרטים בטופס ימולאו באופן ברור (מספר טלפון של החייל/ת ושל מש"קית הת"ש)
עם קבלת הטופס, מתנדבי מרכז ההשמה יוצרים קשר עם החייל או החיילת ומפנים אותם למעסיקים רלוונטיים. למעסיק אחד או יותר, כולל התאמת התעסוקה על בסיס כישורי או צרכי החייל, מיקום ותקופת העיסוק.
לאחר שקיבל החייל את ההפניה הוא יוצר קשר עם המעסיק ומודיע לו שהופנה ע"י 'יחד למען החייל', במידה והתקבל לעבודה יודיע על כך למש"קית הת"ש ובמקביל למרכז ההשמה. באם לא התקבל לעבודה יפנה שנית למרכז ההשמה לקבלת הפניות חדשות.
לאחר השמת החייל לעבודה, מרכז ההשמה שולח אישור למעסיק על העסקתו כולל עותק האישור למשקית הת"ש.

דגשים
– חייל שהופנה לעבודה באמצעות מרכז ההשמה אינו צריך להחתים את המעסיק על טופס בקשה להעסקת חייל בשירות חובה.
– אין למלא טופס אישור היתר עבודה פרטית ולהחתים עליו מפקד מאשר.
– תנאי החתימה על הסכם ההתקשרות בין מרכז ההשמה למעסיקים, זהים לתנאי אישור היתר עבודה פרטית ע"פ פקודות הצבא, ועל כן אין צורך להחתים מעסיק ספציפי ולבחון את אופי העבודה אשר מבצע החייל.

הארגון מחזיק ברישיון להפעלת לשכת עבודה פרטית לחיילים בשירות חובה המאושר ע"י משרד התעשייה המסחר והתעסוקה.

מרכז ההשמה הארצי ממוקם בבית החייל בירושלים, ומופעל על ידי מתנדבי סניף ירושלים.

מידע למעסיקים – תהליך התקשרות עם "מרכז השמה לחיילים"
מעסיקים (מכל אזורי הארץ) אשר מוכנים ומעוניינים להעסיק חיילים בחופשתם (חופשה מיוחדת, חופשת שבוע/שבוע או בשעות אחה"צ/הערב לאחר גמר תפקיד או כל חופשה אחרת) יפנו למרכז ההשמה.
ניתן לפנות למרכז ההשמה באפשרויות הבאות:
1. טלפונית בשעות פעילות המרכז, בפקס או  בדואר אלקטרוני.
2. ניתן להוריד את מסמך ההתקשרות (השמת חיילים ב"עבודה פרטית") מהאתר, למלא את הפרטים (כולל חתימה וחותמת המעסיק) ולהעביר את הטופס בפקס, או בדואר אלקטרוני.
לאחר קבלת הטופס מרכז ההשמה יצור קשר עם המעסיק, ויוסיפו לרשימת המעסיקים הפוטנציאלים.

המעסיק מתחייב:
2. לשלם לחייל/ת שכר שהוא לא פחות מהמינימום ע"פ חוק.
3. לשלם ביטוח לאומי ע"פ חוק.

פרטי מרכז ההשמה

טלפון: 072-270-2253 ניתן להשאיר הודעות במשיבון
פקס: 072-270-2385
דוא"ל: Jer-hasama@ufis.org
טופס התר עבודה פרטים החייל באמצעות יל"ה

הסכם מעסיק-השמת חיילים בעבודה פרטית