אנחנו משפחה

חזרה
IMG_5694

שי לחיילים בודדים ליום המשפחה

הבחירה דווקא ביום זה,  אפשרה :

מועד נוסף בו צה"ל, יחד למען החייל ותורמי הארגון באו לידי ביטוי כחלק מהמשפחה המחבקת של החיילים הבודדים ביום המשמעותי בו הם מצוין יום המשפחה.

במסגרת התכנית אשר החלה בשנת 2022, התקיימו ביחידות השונות ברחבי הארץ, טקסי יום המשפחה, במסגרתם ניתנה הזדמנות מפקדי היחידות מפגש עם החיילים וחידוד המסר המרכזי שצה"ל הוא משפחה אחת גדולה

תקציב שנתי– 0.56 מש"ח

תורמים -אנגליה