שקיפות

האגודה למען החייל ע"ר היא מוסד שלא למטרת רווח, הפועל למען רווחת חיילי צה"ל. הארגון מתנהל בשקיפות מלאה מול צה"ל ומערכת הביטחון, מול התורמים בארץ ובעולם ומול כלל הציבור. באתר זה תוכלו לקרוא אודות פעילות הארגון. למידע נוסף ניתן לפנות אלינו כמפורט בדרכים ליצירת קשר.

הדוחות הכספיים והמאזנים השנתיים של הארגון מבוקרים ע"י פירמת רואי החשבון, סומך חייקין KPMG ומוגשים לרשם העמותות. בנוסף, הדוחות והמאזנים פתוחים לעיון כל המעוניין במשרדי העמותה.

כאן תוכלו לצפות ולהוריד
קבצים ודוחות בכל הנוגע
לפעילות הארגון