fbpx
במידה ותרצו לתרום באמצעי תשלום אחר, מגוון דרכים נוספות עומדות לרשותכם במידה ותרצו לתרום באמצעי תשלום אחר, מגוון דרכים נוספות עומדות לרשותכם
100% מהתרומות מועברון במלואן לחיילי צה״ל לא נגזרות כל תקורותמהתרומה

אמצעי תשלום נוספים עומדים לרשותכם
לביצוע תרומה בדרך הנוחה ביותר עבורכם

רוצה לתרום? רוצה לתרום?