UAPP- אפליקציה שמכינה לאזרחות

חזרה

אפליקציה חדשה מבית מועדון 'יותר' המאגדת בתוכה את כל עולם היציאה לאזרחות: קבלת מידע מרבי ומהימן אודות זכויות המשתחרר, סיוע במציאת מקום תעסוקה ומתן ייעוץ אישי מקוון באשר לאפיקי לימודים.

אפליקציה שהיא ערך, נגישה, מכווינה, מותאמת ומובילה לתוצאות!

לפרטים נוספים ולהורדת האפליקציה: http://onelink.to/uapp