עמדות צילום

חזרה

מועדון 'יותר' פועל בקשב רב לצרכי החיילים ומשפחותיהם ולצורך כך, מפעיל 2 עמדות צילום הממוקמות בשרשרת החיול. מטרת העמדות היא להנציח את הרגע הראשון של המתגייס על מדים ולשלוח למשפחות ולקרובים בזמן אמת.