Englishחייג אלינולתרומה

יחד בשטח


בשנת 2018 חנך 'יחד למען החייל' את פרוייקט "יחד בשטח" בו פוגשים מתנדבי הארגון את החיילים בהגיעם לנקודת סיום מסע הכומתה.
בנקודה זו מעמידים מתנדבינו שולחנות עמוסים בכל טוב - שתייה חמה וקרה, עוגות, מאפים וחטיפים המאפשרים לחיילים הפוגה מתוקה בתום המסע המפרך.
פרוייקט זה הינו ייחודי ומרגש המביא לידי ביטוי את הקשר החם בין המתנדבים, החיילים וההורים.