Englishחייג אלינולתרומה

ארגון ידידי צה"ל בארה"ב ובפנמה- FIDF

ארגון ללא מטרת רווח הפועל בארצות הברית משנת 1981, והוקם על ידי ניצולי שואה שהיגרו לאמריקה. מטרת הארגון היא דאגה לרווחת החיילים והחיילות שמשרתים בצה"ל, למשפחותיהם ולמשפחות השכול. לארגון 15 סניפים ברחבי ארצות הברית ופנמה, והוא פועל במספר תחומים מרכזיים אשר תומכים בחיילי צה"ל ותורמים לעיצוב דמותה של החברה הישראלית: תוכנית המלגות IMPACT, פעילות חינוך ותרבות לחיילים, סיוע כלכלי לחיילים ממשפחות מעוטות יכולת, דאגה לרווחת החיילים הבודדים, סיוע ותמיכה למשפחות השכולות, עזרה לחיילים הפצועים, מימון שבועות נופש מבצעי ליחידות לוחמות, שיפוץ והקמת מבני רווחה.

www.fidf.org 

Copy and paste the pixel code into the bottom of the header section of your site, just above the tag. Install the base code on every page of your website