Englishחייג אלינולתרומה

שקיפות

קרן לב"י האגודה למען החייל - 'יחד למען החייל' הוא מוסד שלא למטרת רווח, הפועל למען רווחת חיילי צה"ל. הארגון מתנהל בשקיפות מלאה מול צה"ל ומערכת הביטחון, מול התורמים בארץ ובעולם ומול כלל הציבור. באתר זה תוכלו לקרוא אודות פעילות הארגון, למידע נוסף ניתן לפנות אלינו כמפורט בדרכים ליצירת קשר. 

הדוחות הכספיים והמאזנים השנתיים של הארגון מבוקרים ע"י פירמת רואי החשבון יהודה עין דור ושות' ומוגשים במועדם לרשם העמותות. בנוסף, הדוחות והמאזנים פתוחים לעיון כל המעוניין במשרדי העמותה. 

מסמכים לעיון:

תקנון אתר יחד למען החייל

מכתב הרמטכ"ל 

אישור ניהול תקין לעמותה

אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

תעודת מיזוג עמותות

אישור שינוי שם עמותה

שיתוף פעולה בין צהל והעמתות.pdf

תקנון השתתפות בפעילות בפייסבוק/באינסטגרם