Englishחייג אלינולתרומה

חוות השומר

בסיס "חוות השומר" מופעל ע"י 'יחד למען החייל'.

במקום שוכן בסיס טירונות והשכלה לחיילי מקא"ם, שמטרתו קידום מרבי של אוכלוסיות חלשות, שילובן ככל הניתן במילוי תפקידים אפקטיביים בצבא ובהמשך בחיים האזרחיים.

החווה משתרעת על כ- 150 דונם ובה עשרות מבנים, חדרי מגורים, כיתות, מועדוני רווחה ותרבות, בתי כנסת, אולם, מרפאה ומשרדים.

חוות השומר הינה מתקן צבאי לכל דבר ו'יחד למען החייל' שותף בהפעלת המתקן מבחינה לוגסטית- הארגון דואג לאחזקת המתקן ולתחזקה שוטפת.

עובדי 'יחד למען החייל' במקום מחבקים את החיילים ומספקים להם את המעטפת הנוספת של חום ואהבה לאוכלוסיית החיילים הייחודית המגיעה למקום.

כתובן המתקן: בסיס טירונות חוות השומר אילניה

Copy and paste the pixel code into the bottom of the header section of your site, just above the tag. Install the base code on every page of your website