Englishחייג אלינולתרומה

הר לבנים - מחו"ה אלון

'יחד למען החייל' פועלת בשיתוף פעולה עם יחידת מרכז חינוך והשכלה ע"ש יגאל אלון - מחו"ה אלון.

היחידה ממוקמת במחנה הר לבנים, על הגבול שבין הגליל התחתון לגליל העליון. חיל החינוך עוסק במקום בהכשרת טירונים, הקניית השכלת יסוד ועברית לחיילים, הכנת החייל לתפקוד חיובי בצה"ל וסיוע לחייל ברכשית מקצוע והשתלבות חיים האזרחיים.

הארגון הינו שותף בהפעלת המתקן מבחינה לוגיסטית בכל הקשור לאחזקתו. עובדי 'יחד למען החייל' במקום דואגים, בין היתר, להסעדה של אלפי חיילים ולשירותי כביסה לחיילים בודדים. העובדים מחבקים את החיילים במקום ומספקים את המעטפת הנוספת של חום ואהבה לאוכלוסיית החיילים הייחודית המגיעה למקום - עולים חדשים וחיילים מרקע סוציו- אקונומי נמוך.

דרכי התקשרות:

פקס: 072-2702378

כתובת דוא"ל: dorit-g@ufis.org

כתובת המתקן: ת.ד 569 כרמיאל 20101

Copy and paste the pixel code into the bottom of the header section of your site, just above the tag. Install the base code on every page of your website