Englishחייג אלינולתרומה

הר גילה

מדרשת "הר גילה" ממוקמת על הר נישא בפאתי ירושלים. הנוף הנשקף מהמקום הוא נופה של העיר ירושלים, וההרים סביב לה ומשמש את חיל החינוך לפעולותיו השונות.

במקום:

40 חדרים, כיתות לימוד ומשרדים, בתי כנסת, חדר דיונים ומועדון.

דרכי התקשרות: 

טלפון משרד: 072-2702160 פקס: 072-2702335

כתובת דוא"ל: merav-in@ufis.org

כתובת המתקן: המרשה לחינוך מפקדים צפון יהודה

קריות חינוך