Englishחייג אלינולתרומה

שדרוג יום א'

כדי לפתוח את השבוע ההוקרה בטעם טוב, הוחלט לשנות את הסלנג המקורי וליצור אירוע ארצי חוויתי בשם- "שדרוג יום א'!" מתנדבי 'יחד למען החייל' נפרסו בתחנות ההסעה השונות ברחבי הארץ ויפנקו את החיילים באהבה רבה וצידה לדרך. ההפנינג המרכזי התקיים בחניון של קריית ההדרכה של צה"ל- עיר הבה"דים, ובנוסף למתנדבים היקרים שלנו שהגיעו לאירוע, גם האולפן השקוף של גל"צ הגיע לעיר הבה"דים כדי לפגוש את החיילים ולהתחיל איתם את השבוע קצת אחרת.