Englishחייג אלינולתרומה

דרכי התקשרות למול החיילים

שמרו על קשר!

מועדון 'יותר' פועל על מנת להגביר את הפעילות והחשיפה הן בקרב המתגייסים, החיילים, המשתחררים, ההורים והמפקדים.

ניתן להתעדכן בכל החדשות, ההנחות, ההטבות והמבצעים בכל עת: