Englishחייג אלינולתרומה

רשתות ובתי עסק

כיום במועדון מעל ל- 150 רשתות עם אלפי בתי עסק בפריסה ארצית המעניקים לעמיתי מועדון 'יותר' הנחות קבועות במעמד החיוב (למעט בתי עסק חריגים, בהם ההנחה ניתנת במעמד הקניה).

בנוסף להנחות הקבועות הנמדדות במיליוני ₪, פועל מועדון 'יותר' למול הרשתות הגדולות לקיום ימי מכירות מיוחדים (לדוגמה: אירוקה, ריקושט ועוד) וכן ליצירת מותגים המזוהים עם מועדון 'יותר' (לדוגמה: ארוחת ראנץ' יותר לחיילים ועוד).

כמו כן, מועדון 'יותר' יוזם שיתופי פעולה על מנת להקנות לחיילים הטבות בתחומים נוספים, לדוגמה: השכרת רכב, לימודים ועוד.

לרשימת בתי העסק שבהסדר לחץ כאן.