Englishחייג אלינולתרומה

אמץ לוחם

"אמץ לוחם" הינו פרויקט אשר מטרתו לתמוך במערך הלוחם הסדיר של צה"ל, באמצעות חיבור בין חברות ותורמים מהארץ ומהעולם לבין יחידות לוחמות .

המערך הלוחם הסדיר של צה"ל נמצא באופן במצב לחימה יומיומי מתמשך, המאופיין בשחיקה רבה, עומסי פעילות ורמת סיכון גבוהים.

במסגרת האימוץ, היחידה המאומצת מקבלת סל רווחה בסך 100,000 ₪ בשנה, תוך התחייבות למתן סכום זהה למשך 3 שנים . 

התרומה במלואה מועברת לגדוד, ועומדת לרשותו למימון פעילויות הרווחה בהתאם לפקודת "אמץ לוחם" בצה"ל 

פרויקט "אמץ לוחם" מהווה חיבור ייחודי בין יחידות לוחמות לחברות עסקיות ותורמים מהארץ והעולם במסגרתו מאמצות חברות במשק הישראלי גדודים לוחמים בצה"ל. קיים קשר ערכי וחם שמתקיים מזה 12 שנה להעצמת הלוחמים.

אימוץ היחידה הלוחמת מתבצע באמצעות תרומה של הגורם המאמץ בסך 100 אלף ש"ח לשנה, תוך התחייבות למתן סכום זהה למשך 3 שנים. התרומה משמשת לטובת סל רווחה לחיילי היחידה. מתקיימות פעילויות משותפות, ימי ספורט והעשרה ולא פעם נקלטים חיילים משוחררים מהיחידה לעבודה בחברה המאמצת.

ני

לבלוג אמץ לוחם - לחץ כאן

ני

  • קשישה עם חיילים

ארגון ידידי צה"ל בארה"ב ובפנמה FIDF  הנו שותף אסטרטגי לפרויקט אמץ לוחם.

ארגון ידידי צה"ל באנגליה מאמץ ב-14 אימוצים 19 יחידות.

"הקרן לידידות" מעבירה את אהבתם של נוצרים מרחבי העולם ומאמצת ב-9 אימוצים 13 יחידות לוחמות.

לפרויקט גם תורמים גם במקסיקו, סינגפור ועוד.

חזון הפרויקט הוא ביצירת מעורבות ושיתוף בין עובדי החברה המאמצת לחיילי היחידה ובהעצמת תחושת הזדהות של העובדים ותחושת גאוות היחידה של הלוחמים.

מעורבות אמיתית וערכית

האימוץ כולל פעילויות משותפות לרווחת הלוחמים, תמיכה בעתות לחימה, סיוע לחיילים נזקקים והעסקתם בחברות, פעילויות למען הקהילה וליווי הלוחמים בנקודות שונות במהלך השירות הצבאי.

כל חברה או תורם מאמצים גדוד לוחם באימוץ ערכי, תומך ומסייע שבמהלכו נוצר קשר חם.

מדובר למעשה בתרומה הדדית בעלת משמעות אדירה. מחד, התרומה של החברות המאמצות שמעניקה ללוחמים תחושת שייכות, חום ואכפתיות ומאידך, רגשות הסיפוק ותחושות הנתינה והגאווה שחשים המנהלים והעובדים הלוקחים חלק בפרויקט.

החיילים של היום, האזרחים של מחר

ההנחה בבסיס פרויקט "אמץ לוחם" היא שהקשר בין צה"ל ובין העולם העסקי הוא קשר שראוי לשמר ולחזק.

זהו קשר שמאופיין בהדדיות ומעשיר את התורם ואת הנתרם. עובדי הארגונים נוטלים חלק אישי בפעילות למען החיילים ובפעילות משותפת למען הקהילה.

נתינה מלאה בשקיפות מלאה  

לפרויקט "אמץ לוחם" ועדה ציבורית שבראשה עומדים נציגי חברות המאמצות ואנשי עסקים מובילים במשק הישראלי.

נשיא אמץ לוחם, אבי פישר, היו"ר תא"ל במיל' איקה אברבנאל ויו"ר עמית אלוף במיל' מאיר כליפי.

ני

להצטרפות למשפחת אמץ לוחם ניתן לפנות אל ורדה דרוקר:

072-270-2094

varda-d@ufis.org 

ני

שמות חברי הוועדה הציבורית : 

אבי פישר -נשיא

איקה אברבנאל, תא"ל במיל',- יו"ר

מאיר כליפי- אמיר ,אלוף במיל',- יו"ר עמית

אפי הלרשטיין

אורי סלונים

איריס בק

אליעזר שקדי אלוף במיל' 

איתן מדמון

אלכס גלעדי

ארז מלצר

אריה מינטקביץ

אריק פינטו

חיים קרופסקי

יורם אלטמן

יורם בונן, סא"ל במיל'

יפתח רון טל,אלוף במיל'

יקי ודמני

ישי מור

ישראל יניב

מאיר שמיר

מירב קירשנר, תא"ל

נגה קינן

נחשון קויתי

עופר קוטלר

רועי בן ימי

רוית ברניב