Englishחייג אלינולתרומה
מפת"ח להצלחה

(מפת"ח- מרכז פעילות תרבותי חינוכי)


מטרת התכנית- מתן בית חם לחיילים בודדים הלנים דרך קבע בבתי החייל כאשר המקום משמש להם בית.
באמצעות התכנית מוענק לחיילים סל כלים לעתיד טוב יותר, על ידי פעילויות העשרה ומתן מענה חינוכי, תרבותי וחברתי לצרכים ולדילמות עימם החיילים מתמודדים במהלך שירותם הצבאי וכן כלים לקראת יציאתם לאזרחות.
מוזמנים להשתתף בפעילויות כל החיילים הלנים בבית. חיילים בודדים וגם חיילים הלנים מטעמי מרחק.
ההתנדבות
העברת הרצאות, הדרכות, הנחיית קבוצות, סדנאות במגוון תחומים כמו: הכנה לחיים האזרחיים, לימודים ותעסוקה, התנהלות כלכלית נכונה, כישורי חיים, תזונה ואורח חיים בריא, אימוני כושר וספורט, מוסיקה, הרצאות העשרה, ידע כללי, מופעי תרבות ובידור ועוד. הפעילויות מתקיימות בבתי החייל בשעות הערב.
למי זה מתאים?
בעלי השכלה / הכשרה / ידע וניסיון בתחומים המצוינים למעלה.

לטופס הצטרפות - לחץ כאן.

Copy and paste the pixel code into the bottom of the header section of your site, just above the tag. Install the base code on every page of your website