Englishחייג אלינולתרומה

ניידות הידידות

משאית מצוידת בכל טוב, המשמשת כמזנון נייד, מגיע לשטח הפעילות של לוחמים ואנשי מילואים. באמצע שום מקום התריס בחזית נפתח, השולחנות ממוקמים למרגלותיה ומתחילה חלוקת מזון, חטיפים, ארטיקים ושתיה - בחינם!
במאי 2013 נחנכה ניידת הידידות הראשונה בצה"ל ובשנת 2018 נחנכה הניידת השנייה.
הניידות מגיעות לעשרות אלפי לוחמים וחיילי מילואים בשטחי אימונים, הכשרות ומוצבים, ומחלקת להם חטיפים, שתייה קלה וממתקים. 
מדובר במשאית גדולה, ארבע על ארבע, אשר מגיע לשטחי בהם קיימים ריכוזים של אנשי מילואים ומפנקת אותם בכל הדרוש לחייל מילואים, על מנת להעניק להם אתנחתא של רגיעה, אוכל ושתיה. הניידת נפרשת בשטח למועדון של ממש, באמצעות גגון נפתח ומכילה גם שולחנות קפה.
הניידות פועלת במשך כל השנה על פי תכנית מוגדת מראש ומתואמת עם צה"ל.