Englishחייג אלינולתרומה

מבני רווחה בבסיסי צה"ל

'יחד למען החייל' מאבזר בבסיסי צה"ל ברחבי הארץ מבני רווחה שונים לטובת החיילים כגון: מועדונים, חדרי כושר, בתי כנסת, חדרי תרבות ועוד.

כלל הפרוייקטים האלו משמשים את החיילים בשעות הפנאי בין הפעילויות השונות, המבצעיות והשוטפות ומאפשרים להם מנוחה, הנאה, שמירה על כושר ועידוד הגיבוש בין חיילי היחידה.