Englishחייג אלינולתרומה

קופת הידידות

בצה"ל משרתים חיילים רבים אשר זקוקים לסיוע כלכלי.
מדובר בחיילים ממשפחות מעוטות יכולת כלכלית, חיילים שהם או בני משפחותיהם נקלעו למצוקה כלכלית וחיילים בודדים.
באמצעות "קופת הידידות" יכולים החיילים לקבל סיוע לרכישת ריהוט ביתי, רכישת ציוד חשמלי ביתי וכו'.
במסגרת רכישת הריהוט הביתי, מספקים למשפחות החיילים הזקוקים לכך מיטות מסוגים שונים, פינת אוכל, כיסאות, ריהוט לסלון וכן ריהוט לתינוקות.
במסגרת רכישת ציוד חשמלי ביתי מספקים למשפחות החיילים הזקוקים לכך מכונת כביסה, מקרר אישי או משפחתי, תנור בישול ואפיה, כיריים חשמליות, מיקרוגל, טוסטר ורדיאטור.
הפניה לקרן הסיוע נעשית באמצעות מש"קית הת"ש של היחידה. לאחר קבלת אישור הנדרש מוזנת הבקשה ו'יחד למען החייל' רוכש את הציוד ומתאם את העברתו ישירות לבית המשפחה.
בכל שנה הקרן מסייעת לכ- 4,000 חיילים בממוצע, ותקציבה השנתי נאמד בכ- 4,500,000 ₪ 
פעילות 'קופת הידידות' מתאפשרת בזכות התרומה הנדיבה של "הקרן לידידות" בראשות הרב אקשטיין.

סיוע לאוכלוסיות מיוחדות
Copy and paste the pixel code into the bottom of the header section of your site, just above the tag. Install the base code on every page of your website