Englishחייג אלינולתרומה

"מתגעגעים הביתה"

בצה"ל משרתים כ-7000 חיילים בודדים, מחציתם חיילים בודדים אשר בני משפחותיהם מתגוררים בתפוצות. 
צעירים אלה, אשר עלו לארץ בגפם, השאירו מאחור את כל המוכר להם ואת בני משפחתם וחבריהם, מתוך מטרה לשרת את מדינת ישראל בשורות צה"ל.
על מנת להוקיר חיילים אלה על הבחירה המשמעותית שעשו, ועמידתם בקשיים רבים הייחודיים להם בשירות הצבאי, מקבל כל חייל בודד שמשפחתו מתגוררת בחו"ל, מימון  מלא לטיסה לארץ מוצאו, פעם אחת במהלך שירותו הצבאי.
הפרוייקט שנקרא "מתגעגעים הביתה" פועל משנת 1998 ובכל שנה טסים במסגרתו כ- 1,500 חיילים לביקור בית.
את כל התיאומים והסידורים הכרוכים בהזמנת כרטיס הטיסה מבצעים עבור החיילים במחלקת הפרט והרווחה.
הפרוייקט בהיקף שנתי של כ- 1,200,000 $ מתאפשר בשנים האחרונות מתרומתם הנדיבה של ארגון ידידי צה"ל בארה"ב ( FIDF ),האגודה למען החייל- קנדה (ASI ), תורמים נקודות ממועדון "הנוסע המתמיד" של אל על ותורמים שונים מהארץ ומהעולם.

סיוע לאוכלוסיות מיוחדות