Englishחייג אלינולתרומה

"חוגגים בידידות"

בצה"ל משרתים אלפי חיילים בודדים וחיילים ממשפחות מעוטות יכולת כלכלית, אשר זכאים לתשלומי משפחה מדי חודש.
פרוייקט "חוגגים בידידות" הוקם על מנת לסייע לחיילים אלה להערך כראוי לקראת החגים, במסגרתו מוענק לכל חייל בודד או חייל הזכאי לתשלומי משפחה תו שי. התו מוענק בסמוך לראש השנה ופסח, וניתן לממש אותו באחת מהרשתות הגדולות בישראל.
בשנת 2020 חולקו כרטיסי קניה בסך 400 ₪ לפסח ו600 ₪ לראש השנה לכ- 10,000 חיילים בודדים וחיילים זכאים, מתרומתם האדיבה של ארגון ידידי צה"ל בארה"ב ובפנמה (FIDF) ו"הקרן לידידות".

סיוע לאוכלוסיות מיוחדות