Englishחייג אלינולתרומה

"חוגגים בידידות"

בצה"ל משרתים אלפי חיילים בודדים וחיילים ממשפחות מעוטות יכולת כלכלית, אשר זכאים לתשלומי משפחה מדי חודש.
על מנת לסייע לחיילים אלה להערך כראוי לקראת החגים מופעל פרוייקט "חוגגים בידידות" במסגרתו מוענק לכל חייל בודד או חייל הזכאי לתשלומי משפחה תו שי בסך 500 ש"ח. את התו, לרכישה באחת מהרשתות הגדולות בישראל, מקבלים החיילים בסמוך לראש השנה ולפסח.
בשנת 2017 חולקו כרטיסי קניה בסך 500 ₪ לכ- 10,000 חיילים בודדים וחיילים זכאים. הפרוייקט בהיקף כ- 3,000,000 $ בשנה מתרומתם האדיבה של ארגון ידידי צה"ל בארה"ב ובפנמה (FIDF) והקרן הידידות בראשות הרב יחיאל אקשטיין.

סיוע לאוכלוסיות מיוחדות