Englishחייג אלינולתרומה

תרומות

תרומה בכרטיס אשראי

ממשק מאובטח

קרא עוד

תרומה באמצעות המחאה (צ'ק)

ניתן לשלוח המחאה (צ'ק) בדואר לכתובת:

דרך יעקב דורי, ת.ד 870,

מיקוד 5510801 קריית אונו.

 

כל הדרכים לתרום

תרומה באמצעות העברה בנקאית

ניתן לבצע העברה בנקאית לחשבון

מספר 324019 בבנק הבינלאומי לישראל

סניף מס' 048 יצחק שדה, תל אביב.

תרומה טלפונית

ניתן לתרום לחיילים באמצעות הטלפון.

לביצוע תרומה חייגו 3399*

תרומת ציוד

אם באפשרותכם לתרום ציוד ביתי תקין

ובמצב טוב לשימוש החיילים אנא

פנו לטלפון 3399*

תרומה באמצעות הוראת קבע

ניתן לבצע תרומה קבועה למען חיילי צה"ל

באמצעות הוראת קבע בחשבון הבנק שלכם.

עזבונות וצוואות

אנשים רבים מחליטים לצוות לאחר מותם את

רכושם (במלואו או חלקו) למען חיילי צה"ל.