Englishחייג אלינולתרומה

תרומות

תרומה בכרטיס אשראי

ממשק מאובטח

קרא עוד
כל הדרכים לתרום

תרומה באמצעות העברה בנקאית

ניתן לבצע העברה בנקאית לחשבון

מספר 324019 בבנק הבינלאומי לישראל

סניף מס' 048 יצחק שדה, תל אביב.

תרומה טלפונית

ניתן לתרום לחיילים באמצעות הטלפון.

לביצוע תרומה חייגו 3399*

תרומה באמצעות המחאה (צ'ק)

ניתן לשלוח המחאה (צ'ק) בדואר לכתובת:

דרך יעקב דורי, ת.ד 870,

מיקוד 5510801 קריית אונו.

 

תרומה באמצעות הוראת קבע

ניתן לבצע תרומה קבועה למען חיילי צה"ל

באמצעות הוראת קבע בחשבון הבנק שלכם.

עזבונות וצוואות

אנשים רבים מחליטים לצוות לאחר מותם את

רכושם (במלואו או חלקו) למען חיילי צה"ל.