תקנון לתחרות חלוקת כרטיסים לאירוע "יחד בפארק"

תקנון לתחרות חלוקת כרטיסים לאירוע "יחד בפארק"

לקראת אירועי הקיץ של האגודה למען החייל ע"ר ("האגודה"), יוצאת האגודה בתחרות המיועדת לחיילים המשרתים בשירות סדיר בצה"ל.

במסגרת אירוע "יחד בפארק", תעניק האגודה כרטיס למופע "יחד בפארק", ללא תשלום, ל- 30 חיילים אשר ייבחרו במסגרת התחרות.

תנאי התחרות המפורטים להלן:

1. הזכאים להשתתף בתחרות: אך ורק חיילים המשרתים בשירות סדיר. מובהר כי מלש"בים ואנשי קבע אינם זכאים להשתתף בתחרות.

2. תנאי התחרות:

(א)  לתייג חבר/ה שאיתו החייל רוצה להגיע ולהסביר למה, ההסבר המקורי ביותר יזכה.

(ב)   מתוך המשתתפים בתחרות תבחר ועדת התחרות של האגודה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את 30 התיוגים המקוריים ביותר. ועדת התחרות של האגודה תמנה את המשתתפים הבאים: מנהל הדיגיטל של האגודה; מנהלת הדיגיטל של "מועדון יותר", מועדון ההטבות של האגודה למען החייל; מנהלת מותג של האגודה..

(ג)    ניתן להתייג החל מיום ה-3/7/23 בשעה 15:00 ועד ליום 9/3/23 בשעה 12:00.

(ד)   האגודה תודיע על בחירת הזוכים בכרטיסים עד  9/7/23

3.הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

4.הזוכה יקבל את הכרטיסים בווצאפ או במייל.

5.הכרטיס מיועד למופע יחד פארק בלבד, ולכן בכל מקרה בו לא ניצל הזוכה את הכרטיס, מכל סיבה שהיא, תתבטל ההטבה, ולזוכה לא יינתן כל פיצוי מכל סוג שהוא.

6.האגודה רשאית להאריך, לקצר, להפסיק את התחרות או לשנות את הפרס, בכל עת וללא הודעה מראש, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

7.האגודה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי ונהלי התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

8.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות (לרבות, בעיתונות, בטלוויזיה, באינטרנט או בכל אמצעי אחר) תגברנה הוראות תקנון זה.

9.רישומי האגודה ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים למבצע זה.

10.המשתתף מקבל על עצמו את כל התנאים וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין, לתקנון זה וכל החלטה שתתקבל על ידי האגודה בהתאם לאמור בתקנון זה.

11.מטעמי נוחות נעשה שימוש בתקנון זה בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

תקנון המבצע יימצא במשרדי האגודה ברח' ויצמן 60, תל אביב.

 

.