הצהרת נגישות

הצהרת נגישות

 1. כללי
  • האגודה למען החייל, עמותה רשומה, ("הארגון") רואה חשיבות רבה בהענקת שירות איכותי, מכבד, שוויוני ונגיש לכל חייל או מבקר במתקניו, ובכללם אנשים עם מוגבלויות.
  • לשם כך, הארגון פועל לביצוע התאמות אשר יאפשרו לכלל המבקרים, הן בערוצים הישירים והן בערוצים הדיגיטליים, נגישות – אשר תאפשר שימוש אפקטיבי בשירותים ובמידע המוצעים בין היתר באתר האינטרנט ("ההתאמות").
  • ההתאמות הנדרשות נעשות בכפוף ובהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1988 והתקנות על פיו.
 1. הסדרי נגישות במתקנים

ההתאמות באות לידי ביטוי בהיבטים שונים, הן של נגישות מבנים כגון: רמפות, מעליות, שירותים, שילוט, דלפקים וכדומה, והן של מתן השירות כגון: הדרכה, הכוונה, מילוי טפסים, שירות פרונטלי, והכל כמפורט להלן:

בית החייל תל אביב

 • חניה וכניסה לבית החייל מונגשים מהכניסה הראשית או מהמעלית מנקודת החניה.
 • גישה לדלפק הקבלה נגיש.
 • לולאת השראה בעמדת הקבלה.
 • מעלית נגישה לאולם התיאטרון, משרדי האגודה, שירותים ציבוריים ולאולמות אירועים.
 • גישה לחדר האוכל, לחנות הנוחות של כוורת ולמתחם "אטינגר".

בית השריון תל אביב

 • חניה וכניסה מונגשים.
 • עמדת קבלה נגישה.
 • לולאת השראה בעמדת הקבלה.
 • גישה מונגשת לחדרי המגורים, לחדר האוכל, לשירותים הציבוריים ולמעלית.
 • חדרי המגורים לאנשים עם מוגבלויות כוללים מקלחת ושירותים נגישים.

בית קלימיאן

 • חניה וכניסה מונגשים.
 • עמדת קבלה נגישה.
 • לולאת השראה בעמדת הקבלה.
 • גישה מונגשת לחדרי המגורים, לחדר האוכל, לשירותים הציבוריים ולמעלית.
 • חדרי המגורים לאנשים עם מוגבלויות כוללים מקלחת ושירותים נגישים.
 • עמדת אינטרנט נגישה לאורחים.

בית החייל רמת גן

 • חניה וכניסה מונגשים.
 • עמדת קבלה נגישה.
 • לולאת השראה בעמדת הקבלה.
 • גישה מונגשת לחדרי המגורים, לחדר האוכל, לשירותים הציבוריים ולמעלית.
 • חדרי המגורים לאנשים עם מוגבלויות כוללים מקלחת ושירותים נגישים.
 • עמדת אינטרנט נגישה לאורחים.
 • מרכז רווחה וחדר כושר נגישים.

בית החייל ירושלים

 • חניה וכניסה מונגשים.
 • עמדת קבלה נגישה.
 • לולאת השראה בעמדת הקבלה.
 • גישה מונגשת לחדרי המגורים, לחדר האוכל ולשירותים הציבוריים.
 • חדרי המגורים לאנשים עם מוגבלויות כוללים מקלחת ושירותים נגישים.
 • אודיטוריום נגיש.
 • עמדת אינטרנט נגישה לאורחים.

בית החייל אילת

 • חניה וכניסה מונגשים.
 • עמדת קבלה נגישה.
 • לולאת השראה בעמדת הקבלה.
 • גישה מונגשת לחדרי המגורים, לחדר האוכל, לשירותים הציבוריים ולבית הכנסת.
 • חדרי המגורים לאנשים עם מוגבלויות כוללים מקלחת ושירותים נגישים.
 • גישה לפרגולות ולמדשאות סביב בית החייל.
 • עמדת אינטרנט נגישה לאורחים.

בית החייל באר שבע

 • חניה וכניסה מונגשים.
 • עמדת קבלה נגישה.
 • לולאת השראה בעמדת הקבלה.
 • גישה מונגשת לחדרי המגורים, לחדר האוכל ולשירותים הציבוריים.
 • חדרי המגורים לאנשים עם מוגבלויות כוללים מקלחת ושירותים נגישים.
 • גישה לפרגולות ולמדשאות סביב בית החייל.
 • עמדת אינטרנט נגישה לאורחים.
 • בריכת שחייה נגישה לרבות מקלחת ושירותים לאנשים עם מוגבלויות.
 • חדר כושר נגיש.

בית החייל קריית שמונה

 • חניה וכניסה מונגשים.
 • עמדת קבלה נגישה.
 • לולאת השראה בעמדת הקבלה.
 • גישה מונגשת לחדרי המגורים, לחדר האוכל, לשירותים הציבוריים, לבית הכנסת ולמעלית.
 • חדרי המגורים לאנשים עם מוגבלויות כוללים מקלחת ושירותים נגישים.
 • עמדת אינטרנט נגישה לאורחים.
 • בריכת שחייה נגישה לרבות מקלחת ושירותים לאנשים עם מוגבלויות.

בית בחייל טבריה

 • חניה וכניסה מונגשים.
 • עמדת קבלה נגישה.
 • לולאת השראה בעמדת הקבלה.
 • גישה מונגשת לחדרי המגורים, לחדר האוכל, לשירותים הציבוריים, לבית הכנסת ולמעלית.
 • חדרי המגורים לאנשים עם מוגבלויות כוללים מקלחת ושירותים נגישים.
 • עמדת אינטרנט נגישה לאורחים.

כפר הנופש אולגה

 • חניה וכניסה מונגשים.
 • עמדת קבלה נגישה.
 • לולאת השראה בעמדת הקבלה.
 • גישה מונגשת לחדרי המגורים, לחדר האוכל, לשירותים הציבוריים, לבית הכנסת ולמעלית.
 • חדרי המגורים לאנשים עם מוגבלויות כוללים מקלחת ושירותים נגישים.
 • גישה לפרגולות ולמדשאות סביב בית החייל.
 • עמדת אינטרנט נגישה לאורחים.
 • בריכת שחייה נגישה לרבות מקלחת ושירותים לאנשים עם מוגבלויות.
 • חדר כושר נגיש.
 • גישה לאולם המופעים.

כפר הנופש אשקלון

 • חניה וכניסה מונגשים.
 • עמדת קבלה נגישה.
 • לולאת השראה בעמדת הקבלה.
 • גישה מונגשת לחדרי המגורים, לחדר האוכל, לשירותים הציבוריים ולבית הכנסת.
 • חדרי המגורים לאנשים עם מוגבלויות כוללים מקלחת ושירותים נגישים.
 • גישה לפרגולות ולמדשאות סביב בית החייל.
 • עמדת אינטרנט נגישה לאורחים.
 • בריכת שחייה נגישה לרבות מקלחת ושירותים לאנשים עם מוגבלויות.
 • חדר כושר נגיש.
 • גישה נגישה לאולם המופעים.
 • גישה נגישה לקפיטריה.

 1. הדרכות עובדים לשירות נגיש

הארגון מבצע הדרכות לעובדים בעניין נגישות ומתן שירות לאנשים עם מוגבלויות, לרבות התנסות חווייתית והכשרה פרטנית על אמצעי העזר השונים. כמו כן מתבצע ריענון שוטף בנושאי נגישות לעובדים נותני השירות במתקנים.

 1. הנגשת אתר האינטרנט
  • הארגון פועל לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותו להנגיש את שירותיו עבור כלל האוכלוסייה, כולל אנשים עם מוגבלות. בכלל זאת, הושקעו משאבים בהנגשת האתר, במטרה להקל את השימוש בו ולהפוך את שירותיו לזמינים יותר עבור אנשים עם מוגבלות.
  • הנגשת האתר נועדה לשפרו כך שיהיה זמין, ידידותי ונוח יותר לשימוש עבור אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, הנובעים בין היתר ממוגבלויות מוטוריות שונות, לקויות קוגניטיביות, קוצר רואי, עיוורון או עיוורון צבעים, לקויות שמיעה וכן אוכלוסייה הנמנית על בני הגיל השלישי.
  • בהתאם לסימן ג' לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013, אנו מחויבים לתקן AA על פי הוראות ת"י 5568 – "קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט".
  • תקן ישראלי זה זהה למסמך הקווים המנחים של הארגון הבינלאומי העוסק בתקינה ברשת Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.
  • רמת הנגישות באתר האינטרנט
   • אמצעי הניווט באתר פשוטים וברורים ובכלל זאת הגדלת גופן באמצעות סרגל ייעודי לנגישות בצד המסך, הצגת עמודים בניגודיות גבוהה וניגודיות שלילית (טקסט בהיר על רקע כהה) באמצעות סרגל הנגישות, התאמת המידע המוצג באתר לקורא מסך תקני וכן ניווט באתר ללא שימוש בעכבר (באמצעות מקשי TAB, חיצים ו-Enter).
   • תכני האתר כתובים באופן ברור, מסודר והיררכי. במידת הצורך קיימים הסברים לצד התוכן.
   • האתר מותאם לצפייה בדפדפנים מודרניים.
   • התאמת האתר לתצוגה תואמת מגוון מסכים ורזולוציות.
   • תוכן האתר כתוב בשפה פשוטה וברורה.
   • כל הדפים באתר בעלי מבנה קבוע.
   • לכל התמונות באתר יש הסבר טקסטואלי חלופי (alt).
   • האתר מאפשר שינוי גודל הגופן על ידי שימוש במקש Ctrl וגלגלת העכבר.
   • הימנעות משימוש בתצוגת טקסט נע או מהבהב באתר.
   • חשוב לציין, כי למרות מאמצינו להנגיש את כלל הדפים באתר, ייתכן שיתגלו חלקים או יכולות באתר שלא הונגשו כראוי או שטרם הונגשו.
  • ייעוץ הנגשת אתר האינטרנט בוצע בשיתוף עם עמותת "מגדלאור" שקיימה סקר מקיף לבחינת תקינות האתר.
  • החרגה – מערכת הנפקת קבלה על תרומה דיגיטלית באתר האינטרנט, לא ניתנת להנגשה מבחינה טכנולוגית.
 1. יצירת קשר
  • אם במהלך הגלישה באתר נתקלתם בבעיה בנושא נגישות, נשמח לקבל הערות, הארות הצעות ובקשות, באמצעות פנייה לרכז הנגישות, בדואר האלקטרוני pniyot@ufis.org.il או לנציג הנגישות במס' 050-6949199
  • כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר, אנו ממליצים לצרף פרטים מלאים ככל שניתן, לרבות:
   • תיאור הבעיה.
   • מהי הפעולה שניסיתם לבצע.
   • קישור לדף בו גלשתם.
   • סוג הדפדפן וגרסתו.
   • מערכת הפעלה.
   • סוג הטכנולוגיה המסייעת (אם השתמשתם).
 1. מידע נוסף בנושאי נגישות