UAPP – לקראת שחרור

חזרה

אפליקציה המסייעת בתהליך היציאה לאזרחות: קבלת מידע על זכויות המשתחרר, סיוע במציאת תעסוקה ומתן ייעוץ אישי בנושא לימודים.

לפרטים נוספים ולהורדת האפליקציה: http://onelink.to/uapp