רכש והתקשרויות

הזמנה להציע הצעות לרכישת בנין ברחוב הצבי 2 ,ירושלים

הזמנה להציע הצעות מחיר לתכנון והקמה של מכולות ניידות לשימושים שונים ביחידות צה"ל

הזמנה להציע הצעות מחיר לאספקה,הובלה והרכבה של ריהוט לכל חלקי הארץ