Englishחייג אלינולתרומה

תרומה באמצעות נציגי ידידינו בעולם

תרומה באמצעות נציגי ידידנו בעולם

ארגון ידידי צה"ל בארצות הברית

ידידי האגודה למען החייל בקנדה

'יחד למען החייל' מקסיקו

לב"י ארה"ב

ידידי לב"י בארה"ב

לב"י צרפת

ידידי האגודה למען החייל בבריטניה

הקהילות היהודיות ברחבי העולם עוקבות באופן שוטף אחר המתרחש במדינת ישראל בדאגה ותפילה לשלום אזרחיה ולשלום חיילי צה"ל וכוחות הביטחון העומדים על משמר גבולות המולדת היהודית.

על אף המרחק הגיאוגרפי, יהודי התפוצות חשים קרבה בליבם לארץ ישראל ורוצים לסייע לחיילי צה"ל בכל דרך אפשרית ולהקל במעט בביצוע המשימה המאתגרת והאינטנסיבית של שמירת ביטחון ישראל.

'יחד למען החייל' מאפשר להם לקחת חלק ממשי באתגר זה, ע"י מתן והעברת תרומות למען רווחת המשרתים בצה"ל, אימוץ יחידות ופרוייקטי חינוך ומורשת התורמים לחיזוק הקשר בין הקהילה התורמת לבין צה"ל.

לשם הגשמת המטרה, הוקמו עמותות ידידים (ללא כוונת רווח) הפועלות בהתנדבות מלאה, מסייעות לקרן ופועלות בחמשת המדינות הבאות:

קנדה, אנגליה, מקסיקו, צרפת וארה"ב.

עמותות הידידים מתגייסות בשגרה ובשעת חירום לפעילות גיוס תרומות למען חיילי צה"ל. כמו כן מקיימות השלוחות אירועים שנתיים מרגשים בהשתתפות חיילי צה"ל שמגיעים לפגוש את התורמים מרחוק, להודות להם ולהצדיע להם על הסיוע המבורך.

Copy and paste the pixel code into the bottom of the header section of your site, just above the tag. Install the base code on every page of your website